Junnlased

MTÜ Junnlased asutati detsembris 2009 ja rgistreeriti 4. jaanuaril 2010. Asutajaliikmed on Meeli Luige ja Ülo Viiksaar. MTÜ Junnlased on registreeritud avalikes huvides tegutseva mittetulundusühinguna, see tähendab, et tegevus toimub mitte ühingu liikmete, vaid laiema üldsuse huvides. MTÜ põhikirjas on palju erinevaid eesmärke:

Kodanikuühiskonna areng, see tähendab, et kõik me saaksime  oma kodukoha asjades rohkem kaasa rääkida;

Suurenenud keskkonnateadlikus ja paranenud seisund, et kõik meist mõistaksid paremini meie keskkonnaprobleeme ja ka võimalusi;

Koonga piirkonna säästev areng ja tõusnud tuntus, et meie piirkond ei oleks vaid teiste kullaauk, vaid meid tuntaks olemasolevate kultuuri ja loodusrikkuste kaudu;

Vähenenud sotsiaalne tõrjutus ja suurenud tööhõive, et meie inimesed saaksid tööd ja tunneksid end võrdväärsena;

Suureneud noorte aktiivsus, et kõigi valla piirkondade noored tunneksid end olulisena ja osaleksid valla elus:

Säilinud rahvatraditsioonid, et oleks võimalus tegeleda nii rahvatantsu, kui käsitööga;

Paranenud infrastruktuur, et meie teed ja muu oleks paremas korras.

Advertisements
Rubriigid: Uncategorized | Lisa kommentaar