Jänistvere küla

Jänistvere küla tutvustas meile Uno Aasväli. Fotol keskel mustas riietuses.

Jänistvere on väike küla, kus teadaolevatest vaatamisväärtustest on vana katkuaegne surnuaed raba ääres, see on enne Põhjasõja-aegne. Külas tegeletakse palju talupidamisega: on lüpsifarm, lihaveised, lambakasvatustalu. Noored on aktiivsed, on ka palju lapsi, enamus peresid lasterohked.

Külas on loodud maaparandusühistu. Soov on toetust saada ja olemasolevad kraavid ära puhastada.

Küla piirneb Irta külaga, nii et olemasolevad töökojad on juba Irtas. Vanasti oli kahe küla vahel põllumaa, praeguseks on kõik kolhoosiaegseid ehitisi täis ehitatud.

Varemalt oli küla ringikujuline, keskel oli tühi vain. Nüüd on osa talusid kadunud ja ringikujuline struktuur enam ei paista.

Fotodel Jänistvere kiviaedadega külatänav. Erinevalt enamustest Koonga valla aedadest on Jänistveres aiad raudkividest.

Advertisements